/Njurar - Hälsotester genom blodprov

Få Djupgående Insikt och Kontroll över Dina Njurar med ett Blodprov


Njurar har en central roll för kroppens vätskebalans, blodtrycksreglering och filtrering av avfall. Med Feminea Labs vetenskapligt grundade njurhälsotester, som bygger på blodprov, kan du fördjupa förståelsen för din njurhälsa och vidta förebyggande åtgärder för att upprätthålla ditt välmående.
Om du har ont i njurarna eller känner symtom som kan indikera problem med dina njurar ta kontakt med din läkare.

Mät din njurfunktion med Feminea NefroWell Plus

Feminea NefroWell Plus är ett avancerat hälsotest med 9 st blodmarkörer för att läsa av din njurfunktion. Njurarna funktion är avgörande för att reglera vätske- och elektrolytnivåer i kroppen, samt filtrera avfall och skadliga ämnen från blodet. Njurproblem kan orsakas av sjukdomar såsom diabetes,…
Featured image for “Mät din njurfunktion med Feminea NefroWell Plus”

Rekommenderade
kliniker för
provtagning.

Featured image for “Mät din njurfunktion med Feminea NefroWell”

Mät din njurfunktion med Feminea NefroWell

February 19, 2023