/Depression

Har du depression symtom?


Hur påverkar hormoner depression


Feminea Depression Advanced


Belys sambandet mellan kroppens inre tillstånd och din psykiska hälsa


Inom kategorin "Depression" erbjuder FemineaLab en serie omfattande blodtestanalysprodukter utformade för att ge dig insikter om faktorer som kan påverka ditt mentala välbefinnande. Genom att utforska en rad blodmarkörer kopplade till näring, hormonbalans, metabolism och mer, siktar dessa tester på att belysa sambanden mellan kroppens inre tillstånd och ditt psykiska välbefinnande. Oavsett om du väljer vår grundläggande, förstärkta eller avancerade depression test, erbjuder vi dig en vetenskapligt grundad vägledning till att förstå de inre faktorer som kan påverka ditt humör och din sinnesstämning.

Feminea Depression Advanced

34 HÄLSOMARKÖRER En omfattande analys av blodmarkörer som direkt eller indirekt kan påverka ditt psykiska välbefinnande Förstå din inre hälsa på ett helt nytt sätt. Med Feminea Depression Advanced erbjuder vi en omfattande analys av blodmarkörer som direkt eller indirekt kan påverka ditt psykiska…
Featured image for “Feminea Depression Advanced”