/Lever - Hälsotester för levern

Gör ett Hälsotest och Undersök om Du Har en Överbelastad Lever


Om du har ont i din lever så kan det vara tecken på att levern mår dåligt. Dina symtom kan handla om inflammation i levern eller i värsta fall cancer. Men du kanske bara behöver rena levern. Därför rekommenderar vi att du gör ett hälsotest och undersöker om du har en överbelastad lever eller om det finns inga problem med din lever. Välj mellan 2 olika hälsotester och undersök din lever redan idag!

Feminea HepaScreen Plus – Få en djupgående analys av din leverhälsa med ett blodprov

Feminea HepaScreen Plus innehåller 5 biomarkörer för att analysera din leverfunktion. Följande Hälsomarkörer analyseras Lever: ALAT ASAT ALP Bilirubin GGT Blodanalys av 5 hälsomarkörer…
Featured image for “Feminea HepaScreen Plus – Få en djupgående analys av din leverhälsa med ett blodprov”