/IFV Behandlingscykel - Hälsotester

IVF Efter Embryoöverföring Tester


Övervaka din kropp efter embryoöverföring för att förbereda för möjligheten till graviditet.
Fasen efter embryoöverföring är en tid av hopp och förväntan. Våra tester i denna kategori hjälper dig att noggrant övervaka din kropps respons och förberedelser för möjligheten till graviditet.

Feminea IVF HormonCheck Avancerad och Avancerad NäringsCheck – Efter Embryoöverföring

“Feminea IVF HormonCheck Avancerad och Avancerad NäringsCheck – Efter Embryoöverföring” ger dig möjlighet att övervaka en rad viktiga hormoner och näringsämnen som är av betydelse efter IVF-embryoöverföring. Detta mer avancerade test ger dig och din läkare en tydligare bild av din hormonstatus och bidrar…
Featured image for “Feminea IVF HormonCheck Avancerad och Avancerad NäringsCheck – Efter Embryoöverföring”