/Fitness och hormoner

Hur hormoner påverkar din fysiska prestation


Feminea FitnessFitnesstester för Din Träningskapacitet


Förstå hur dina hormoner kan påverka din fysiska prestation och fitness.


Hormoner spelar en nyckelroll i allt från din kroppskomposition till din förmåga att återhämta dig efter fysisk ansträngning. Våra fitnesstester ger dig djupare insikt i hur din unika hormonprofil kan påverka din träningskapacitet och hjälper dig att anpassa dina träningsrutiner för maximal effektivitet och hälsa.

Feminea Fitness – Optimera din träning med vår omfattande hälsoscreening baserad på blodprov

Feminea Fitness Hälsotest är för dig som tränar och vill ha större kontroll över din hälsostatus. Hälsotest är ett fitness- och prestationspaket med en omfattande blodanalys för dig som tränar låg-, medel- eller högintensivt och som vill ta kontroll över din hälsa, prestation och…
Featured image for “Feminea Fitness – Optimera din träning med vår omfattande hälsoscreening baserad på blodprov”

Rekommenderade
kliniker för
provtagning.