Hälsokontroll

En hälsokontroll är en undersökning eller bedömning av en persons övergripande hälsotillstånd. Syftet är att identifiera eventuella hälsoproblem eller riskfaktorer för sjukdomar i ett tidigt skede, även om personen inte har några symtom.

Hälsokontrollen ger dig insikt i kroppens funktioner och därmed kan du identifiera områden där förändringar eller förbättringar kan vara nödvändiga. Genom att genomföra regelbundna hälsokontroller kan man upptäcka potentiella hälsorisker i tid och vidta förebyggande åtgärder för att främja en bättre hälsa.

Den regelbundna och proaktiva karaktären av hälsokontroller bidrar till att skapa en medvetenhet om ditt hälsostatus och ger möjlighet att ta itu med potentiella hälsorisker innan de utvecklas till allvarligare tillstånd. Denna medvetenhet är grundläggande för att främja en aktiv roll i den personliga hälsan och förstå vikten av förebyggande åtgärder.

Att regelbundet genomföra hälsokontroller kan bidra till att skapa en hållbar hälsokultur där förebyggande vård och hälsomedvetenhet prioriteras. En hälsokontroll är en investering i långsiktig hälsa och en möjlighet att ta kontroll över sitt eget välbefinnande. Att omfamna denna proaktiva inställning till hälsa kan leda till ökad livskvalitet och främja en längre och friskare livsstil.

Få värdefull insikt i ditt övergripande hälsotillstånd

Upptäck hälsorisker och vidta förebyggande åtgärder

Öka ditt livskvalitet och främja en friskare livsstil

Hälsokontroll via blodprov

En hälsokontroll via blodprov innebär att olika parametrar och markörer i ditt blod analyseras för att få en bild av ditt hälsotillstånd. Genom att analysera olika parametrar och markörer i blodet kan man avslöja viktiga indikationer på kroppens funktioner och eventuella risker för sjukdomar. Att genomföra en hälsokontroll genom blodprov är en proaktiv åtgärd för att identifiera potentiella hälsoproblem i ett tidigt skede.

Denna analys omfattar mätning av olika blodvärden och kemiska substanser som fungerar som signaler för olika organfunktioner. Exempelvis kan nivåerna av blodsocker och kolesterol ge insikt i ämnesomsättningen och hjärt-kärlhälsan. Blodets sammansättning ger också information om blodcellstal, vilket kan avslöja tecken på anemi eller andra blodsjukdomar.

Genom att inkludera tester som mäter leverfunktionen och njurarnas prestanda kan man få en tydligare bild av hur dessa vitala organ arbetar. Levertester kan avslöja om levern fungerar som den ska och om det finns tecken på leversjukdom. Njurtester ger å andra sidan information om hur väl njurarna filtrerar blodet och om det finns några indikationer på njursjukdomar.

Hälsokontroll genom blodprov möjliggör också övervakning av inflammationsmarkörer i blodet, vilket är relevant för att upptäcka och utvärdera inflammatoriska tillstånd i kroppen. Dessutom kan elektrolytnivåer mätas för att bedöma balansen av mineraler i kroppen.

Även hormoner och hormonbalans kan analyseras med hjälp av hälsokontroll via blodprov. Du kan få insikt i hur hormoner såsom östrogen, progesteron, FSH, LH, kortisol och testosteron fungerar, samt analysera sköldkörtelhormoner som styr funktionen av sköldkörteln.

Resultaten kan fungera som grund för att skräddarsy preventiva åtgärder och hälsovårdsinsatser, och det är viktigt att tolka dessa resultat i samråd med kvalificerad medicinsk personal för en korrekt bedömning av hälsotillståndet.

FemineaLab - hälsokontroller för kvinnor

FemineaLab är dedikerade och specialiserade på kvinnohälsa och hälsokontroller för kvinnor. Hälsokontroll via blodprov för en kvinna innebär en noggrann analys av olika blodparametrar för att bedöma hennes övergripande hälsa och identifiera eventuella kvinnospecifika hälsorisker. Våra hälsokontroller för kvinnor inkluderar bland annat följande aspekter:

  1. Allmän hälsa: Den mest omfattande hälsokontrollen som är anpassad för den kvinnliga fysiologin vilket ger dig en unik insikt i din nuvarande hälsostatus och ger dig en baslinje inför livsstilsförändringar och möjligheten att ta bättre kontroll över din framtida hälsa.
  2. Hormonbalans: Analys av hormonerna östrogen, progesteron, FSH, LH, kortisol, testosteron, prolaktin, AMH, med flera, för att ge dig en mer samlad bild av din hormonbalans
  3. Järn- och blodstatus: Genom att undersöka blodstatus kan du upptäcka eventuell anemi eller järnbrist, som kan vara vanligt förekommande hos kvinnor.
  4. Sköldkörtelfunktion: Genom att mäta nivåerna av sköldkörtelhormoner kan man bedöma sköldkörtelns hälsa och upptäcka eventuella obalanser.
  5. Immunförsvaret: Analysera och förstå om du har bra eller dåligt immunförsvar, inflammationer och autoimmuna symptom.
  6. Klimakteriet: En omfattande hälsokontroll under klimakteriet som omfattar viktiga hälsomarkörer för sköldkörtel, hormonbalans, skelett- och benhälsa, hjärta-kärl, lever- och njurhälsa, näringsstatus, blodstatus, blodsocker och inflammation.
  7. Blodsockernivåer: För att övervaka risken för diabetes och metabolisk hälsa.
  8. Vitaminer och mineraler: Få en bild av din unika näringsbehov gällande vitaminer och mineraler.
  9. Reproduktiva markörer: För kvinnor i fertil ålder kan fertilitetsrelaterade markörer undersökas för att bedöma reproduktiv hälsa.
  10. Inför IVF-behandling: Hälsokontroll som ger en omfattande bild av din hälsa när du genomgår eller överväger att genomgå in vitro fertilisering (IVF).

Det är viktigt att poängtera att våra olika hälsokontroller är anpassade till olika hälsobehov och livsstadier. Resultaten av dessa tester ger underlag för att skapa en personlig hälsostrategi och identifiera eventuella åtgärder för att främja din övergripande hälsa och välbefinnande. Det rekommenderas att dessa hälsokontroller utförs regelbundet under olika livsskeden för att möjliggöra tidig upptäckt och intervention vid behov.

När du beställer en hälsokontroll genom FemineaLab får du din remiss inom en arbetsdag, samt provsvar 2-6 dagar efter provtagningen. Läs mer om processen.

Image

Allmän hälsa - hälsokontroll

Hälsokontroller för allmän hälsa är utformade för att ge en omfattande bild av din hälsa, inklusive ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever- och njurfunktion, blodsocker, immunförsvar och mer. Du kan välja ett hälsotest som analyserar från 33 hälsomarkörer upp till 64 hälsomarkörer. 
Allmän hälsa

Hälsokontroll för hormonbalans

Med hälsokontroller för hormonbalans har du möjligheten att få värdefull insikt om din hormonbalans. På FemineaLab har vi utformat varje hormonell obalans test speciellt för den kvinnliga kroppen, där vi analyserar olika hälsomarkörer som är av essentiell värde för hormonbalans hos varje kvinna.
Hormonbalans
Image
Image

Järn- och blodstatus

Undersök din järn- och blodstatus för förstå tecken på anemi och hantera den, ett tillstånd som påverkar kroppens röda blodkroppar och hemoglobin. Med resultat från vår hälsokontroll kan du få värdefull insikt i din anemistatus, för att sedan bli guidad i att vidta effektiva åtgärder för att förbättra din hälsa.
Järn- och blodstatus

Hälsokontroll för sköldkörtelstatus

Med FemineaLabs omfattande hälsokontroll för sköldkörtel kan du upptäcka och hantera eventuella problem. Våra sköldkörtel prov är specifikt utformade att analysera markörer som kan identifiera och mäta vanliga sköldkörtel symtom hos varje kvinna, inklusive trötthet, humörsvängningar och viktfluktuationer.
Sköldkörtel
Image
Image

Immunförsvar hälsokontroll

Hälsokontrollen som är speciellt anpassad för att undersöka hälsomarkörer som är viktiga för immunförsvaret, hjälper dig att förstå om du har bra eller dåligt immunförsvar, några inflammationer eller autoimmuna symptom. Gör ett immunförsvar test och få insikt om hur välrustad din organism är.
Immunförsvar

Hälsokontroll under klimakteriet

FemineaLab klimakterie test är en omfattande hälsokontroll under klimakteriet som omfattar viktiga hälsomarkörer för sköldkörtel, hormonbalans, skelett- och benhälsa, hjärta-kärl, lever- och njurhälsa, näringsstatus, blodstatus, blodsocker och inflammation. Den ger dig information du behöver för att ta proaktiva steg under din klimakterieresa.
Klimakteriet
Image
Image

Hälsokontroll för blodsocker

Genom våra blodsocker test kan vi noggrant analysera ditt blodsockernivå och bedöma om ditt blodsocker är lågt, normalt eller högt. Dessutom kan vi genom hälsokontrollen identifiera eventuell risk för både diabetes typ 1 och diabetes typ 2, vilket hjälper dig att ta kontroll över din hälsa på ett proaktivt sätt. 
Blodsocker

Vitaminer och mineraler

Om du undrar vilka vitaminer behöver jag, så kan du få svaret på denna fråga genom att göra en hälsokontroll som är speciellt inriktad på vitaminer och mineraler. Få insikt i din status gällande vitamin D, B12, B9, järn, magnesium, kalcium, zink, samt även protein ferritin och aminosyra homocystein.
Vitaminer och mineraler
Image
Image

Hälsokontroll för fertilitet

Våra fertilitetstester ger en detaljerad och omfattande förståelse av din fertilitetsstatus, och kan hjälpa dig att få insikt i din förmåga att bli gravid. Genom att göra en hälsokontroll för fertilitet kan du få djupgående kunskap om hormoner, äggkvalitet, och andra faktorer som spelar en viktig roll i fertilitetsstatus.
Fertilitetstest kvinna

Hälsokontroll inför IVF

Vi erbjuder en rad olika speciellt anpassade hälsokontroller för dig som genomgår eller överväger att genomgå en IVF-behandling. Dessa kan ge dig en omfattande bild av din hälsa som hjälper dig att optimera kroppens beredskap. Du kan välja olika hälsokontroller för olika delar av IVF behandlingscykeln.
IVF hälsokontroller
Image

Så här kan du boka hälsokontroll genom FemineaLab

Välj och beställ din hälsokontroll på vår hemsida. Få en remiss inom en arbetsdag. Gå sedan till närmaste provtagning för att lämna ditt blodprov. Provsvaren får du vanligtvis inom 2-6 dagar efter provtagningen.

Beställ hälsokontrollen

Du beställer din hälsokontroll i vår hälsobutik här på vår hemsida. Du får din remiss inom 1 arbetsdag.

Provtagning

Vi samarbetar med över 200 kliniker för provtagning som du kan välja emellan. Välj din provtagning.

Hälsokontroll och provsvar

Provsvar med läkarutlåtande är vanligtvis klara 2-6 dagar efter provtagningen och tillgängliga digitalt på ditt FemineaLab hälsokonto.

Vanliga frågor och svar om hälsokontroller

Våra mest populära hälsokontroller

Vi tar alla kort och delbetalning med Klarna